دانلود فایل کامل یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

9 صفحه فارسی
9 صفحه انگلیسی
ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و جدول
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد
ترجمه ا

ادامه مطلب