فایل تدوین استراتژی-مجموعه چهارم مقالات

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: تدوین استراتژی-مجموعه چهارم مقالات

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

تدوین استراتژی مجموعه چهارم مقالات
این مجموعه شامل 10 مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد
فایل کلیه مقالات PDF
لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه
تعداد صفحات مقالات 230
حجم فایل زیپ دانلودی 71 MB

ادامه مطلب