خرید و دانلود رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
به صفحه دانلود فایل(رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی}را دانلود خواهید کرد

مقاله رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی علوم پزشکی فساو روش تحقیق نیز هبستگی بود جامعه آماری پژوهش، کارکنان درمانی علوم پزشکی فسا که متشکل از 212 نفر بودند را شامل می شد که با استفاده از جدول مورگان از این تعداد

ادامه مطلب