دریافت فایل ترجمه مهارت سیاسی – پرداخت و دانلود آنی

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: ترجمه مهارت سیاسی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

8271 کلمه
رشته های صنایع محیط زیست علوم اجتماعی و مدیریت
ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و جدول
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000

ادامه مطلب