دانلود فایل ( شرح انسان ایده آل در تذکره الاولیا عطار)

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: شرح انسان ایده آل در تذکره الاولیا عطار

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه شرح انسان ایده آل در تذکره الاولیا عطار

چکیده

موضوع انسان و شناخت او از دیر باز مورد توجه بشر بوده است و هر کدام از مکاتب بر اساس جهانبینی خاص خود تعریفی از انسان ارائه می دهند و کمتر مکتب فکری وفلسفی می توان سراغ داشت که نسبت به موضوع انسان بی تفاوت باشد ؛ زیرا رهایی انسان از سر گردانی بستگی به این مسئله دارد که او از خود و توان

ادامه مطلب