کاملترین فایل پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید

با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.

پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

مقدمه

پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگرددمدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود
جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند
١ خوراکجو(عصر کشاورزی) مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد
۲ عصرکشاورزی

ادامه مطلب